Gonohymenia schleicheri (Hepp) Henssen

Drobně lupenitý cyanolišejník s černou stélkou podobný běžnějšímu druhu Lichinella nigritella, od kterého se liší menší velikostí (do 1 cm), chybějícími izidiemi, hrubým a méně lesklým povrchem stélky. Determinace hůře vyvinutého materiálu může být pomocí morfologických znaků nemožná. Některými autory bývá G. schleicheri řazena do rodu Lichinella. Podobným lišejníkem je též Thyrea confusa.

Jedná se o teplomilný druh rostoucí na občasně smáčených stěnách bazických silikátových či vulkanických skal a vápenců od nížin do podhůří. V Evropě je široce rozšířen od Středomoří po teplejší oblasti mírného pásu, ale patrně přehlížen. Na našem území byl poprvé nalezen až v roce 2019 na Týřovických skalách na Křivoklátsku (Vondrák et al. 2022), později také na sousední Čertově skále.

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae GonohymeniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024