Ephebe lanata (L.) Vain.

lišejka pýřitá

Černošedý vláknitý cyanolišejník, jehož symbiotickým partnerem je sinice rodu Stigonema. Jeho stanovištěm jsou vlhké silikátové skály, kde roste v místech se stékající vodou nebo na zavlažovaných balvanech v dostřikové zóně vodních toků. Ve střední Evropě patří k horským lišejníkům poměrně hojným např. ve vyšších polohách Alp a Karpat. Na našem území je tento druh velmi vzácný, známý pouze z Jezerní stěny na Šumavě a z karů v Krkonoších, kde se může lokálně vyskytovat častěji.

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae EphebeČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024