Anema tumidulum Henssen ex P.M. Jørg., M. Schultz & Guttová

lišejka

Poměrně nápadný zástupce rodu s černou umbilikátní stélkou, tvořící lesklé areolky až růžice. Na povrchu bývá jemně izidiózní a na okraji vytváří lalůčky. Vyskytuje se na vápnitých a diabasových skalách ve společenstvech jiných cyanolišejníků. Preferuje přirozené, osluněné výchozy a místa, kde se za deště hromadí stékající voda. Centrem rozšíření tohoto druhu je Evropa a zvláště pak střední Evropa, odkud je známo nejvíce lokalit (Jørgensen et al. 2013). Přesto se jedná o roztroušeně až vzácně se vyskytující lišejník. V ČR je znám z Prokopského údolí v Praze, Českého krasu, z Křivoklátska a ze slepencových skal v údolí Rokytné u Moravského Krumlova.

Literatura: Jørgensen P.M., Schultz M. & Guttová A. (2013): Validation of Anema tumidulum (Lichinaceae, lichenized Ascomycota), a widespread cyanophilic lichen. – Herzogia 26: 1–7.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae AnemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024