Anema prodigulum (Nyl.) Henssen

lišejka

Teplomilný druh lišejky patřící mezi nejmenší zástupce rodu. Jeho stélka je tvořena skupinou drobných, izodiametrických, modravě černých laloků a vzhledem se podobá rodu Psorotichia. V Evropě má těžiště rozšíření ve Středomoří. Roste na osluněných, přechodně smáčených vápencových skalách, převážně v nižších polohách. Z České republiky je znám pouze ze dvou míst, a to z Českého krasu (Barrandova jeskyně) a Budkovických slepenců, odkud byl vydán A. Vězdou v exsikátu pod jménem A. notarisii.

Literatura: Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J. (2004): Phytogeographical and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe. – Preslia 76: 183–192. Svoboda D. (2007): Lichens of the central part of the Bohemian Karst. – Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 18: 15–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae AnemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024