Anema nummularium (Dufour) Nyl.

lišejka penízkovitá

Vzácný teplomilný druh charakterizovaný zřetelnými, paprsčitými, ± větvenými lalůčky na okrajích knoflíkovitých šupin. Někteří autoři tento druh pojímají šířeji a zahrnují do něj i taxon A. notarisii. Jedná se o lišejník s těžištěm rozšíření ve Středomoří, zasahující na vhodná stanoviště do střední Evropy. Podobně jako ostatní druhy rodu vyhledává výslunné, periodicky smáčené, vápencové či jiné, vápníkem obohacené skály. Z našeho území je znám jen z Krumlovsko-rokytenských slepenců a Českého krasu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae AnemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024