Anema notarisii (A. Massal.) Forssell

lišejka Notarisova

Teplomilný druh rostoucí na příkrých, výslunných, ale periodicky smáčených, vápencových či jiných, vápníkem obohacených skalách. Těžištěm jeho rozšíření je Středozemí, odkud proniká na sever až do jižní Skandinávie. Někteří autoři ho spojují s druhem A. nummularium a považují ho za jeho drobnější formu s krátkými lalůčky. Celkově je rod Anema taxonomicky problematický. Pojetí druhů se mezi autory liší a byla by tedy potřeba revize rodu s použitím molekulárních metod. Z našeho území je doložen výskyt lišejky Notarisovy z Českého krasu, Podyjí a Krumlovsko-rokytenských slepenců.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae AnemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024