Anema decipiens (A. Massal.) Forssell

lišejka klamná

Cyanolišejník tvořící namodrale ojíněné, nepravidelně tvarované, přitisklé areoly se zrnitým povrchem. Roste na výslunných, vápencových či jiných, bázemi obohacených skalách. Typický je výskyt v místech, kde se koncentruje za deště stékající voda. V ČR je známa roztroušeně z teplejších oblastí s výskytem vápnitých hornin, ze středních Čech a jižní Moravy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae AnemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024