Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

poprášenka botkatá

V ČR se jedná o nejhojnějšího zástupce rodu, který je však z důvodu své úzké ekologické specializace stále vzácným druhem. Nejčastěji bývá nalézán na dřevě tzv. okének žijících buků. Mimo to se objevuje i na borce listnatých stromů s vyšším pH, především na javorech. Vyskytuje se ve starých a pralesovitých porostech středních a vyšších poloh. Typicky se jedná o bukové a suťové lesy. Mimo to byl od nás dokladován i ze starých stromořadí v zaniklých vesnicích v pohraničí. V rámci Evropy je široce rozšířeným, ale vzácným lišejníkem. Z ČR existuje větší množství recentních lokalit pouze ze Šumavy a Českého lesa. Dále existují pouze jednotlivé nálezy z Beskyd, Brd, Orlických a Novohradských hor, Králického Sněžníku a Ralska.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae SclerophoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 73, z toho ověřených 69. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024