Sclerophora pallida (Pers.) Y.J. Jao & Spooner

poprášenka bílá

Vzácný kalicioidní lišejník rostoucí na hrubé borce s vyšším pH starých listnatých stromů, typicky na jasanech, javorech a jilmech. Z tlející borky někdy přechází i na dřevo. Může se vyskytovat jak v lesních porostech, tak na solitérních dřevinách. V Evropě se jedná o široce rozšířený, avšak řídce roztroušený lišejník. Vhodných stanovišť se např. ve středoevropské krajině nachází jen omezené množství. To výrazně podpořily i kyselé deště, které zde výrazně snížily pH borky stromů. V ČR se aktuálně jedná u druhého nejhojnějšího zástupce rodu. V minulosti bylo více lokalit uváděno z nižších až středních poloh jihozápadní Moravy. Recentní údaje poprášenky bílé pocházejí ze Šumavy a několika dalších míst.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae SclerophoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 25, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024