Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

poprášenka pomoučená

Tato poprášenka upřednostňuje hrubou borku s vyšším pH starých listnatých dřevin. Může se vyskytovat v pralesovitých porostech i parkové krajině. V Evropě se jedná o jednoho z nejvzácnějších zástupů rodu. Ve střední Evropě je tento druh extrémně vzácný. Z ČR pocházejí pouze dva historické údaje z údolích řek Jihlavy a Oslavy na Třebíčsku. Recentně zde nebyl tento lišejník potvrzen a pravděpodobně je na našem území vyhynulý.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Coniocybomycetes Coniocybales Coniocybaceae Sclerophora


ohrožení:RE – vyhynulý

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021