Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

poprášenka pomoučená

Tato poprášenka upřednostňuje hrubou borku s vyšším pH starých listnatých dřevin. Může se vyskytovat v pralesovitých porostech i parkové krajině. V Evropě se jedná o jednoho z nejvzácnějších zástupů rodu. Ve střední Evropě je tento druh extrémně vzácný. Z ČR pocházejí pouze dva historické údaje z údolích řek Jihlavy a Oslavy na Třebíčsku. Recentně byl u nás druh nalezen na borce javoru babyky v lužním lese NPR Ranšpurk na jižní Moravě.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae SclerophoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024