Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson & Middelb.

poprášenka

Boreálně-montánní lišejník, vázaný na borku starých listnatých stromů, vzácně i jehličnanů nebo přímo obnažené dřevo stromů. Ve střední Evropě roste vzácně a převážně v pralesovitých porostech podhorských a horských oblastí. Aktuálně je z území ČR uváděn pouze z Diany v Českém lese a z masivu Smrčiny na Šumavě. Jeden historický sběr pochází z počátku 20. století z Žákovy hory v Žďárských vrších.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca. Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae SclerophoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024