Sclerophora amabilis (Tibell) Tibell

poprášenka

Málo známý, ale poměrně nápadný zástupce rodu, který se značně podobá druhu S. pallida. Ta má však výrazně světlejší stopky plodnic a větší askospóry. Sclerophora amabilis roste zpravidla na torzech a dřevě listnatých stromů ve starých lesních porostech. Vzácněji se vyskytuje také přímo na borce starých listnáčů. V České republice byl tento druh doposud zaznamenán pouze na čtyřech lokalitách, a to ve starých lesích v Českém lese a na Šumavě. Ve střední Evropě je zatím známý pouze z ČR a Německa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae SclerophoraČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024