Chaenotheca xyloxena Nádv.

prachouleček dřevomilný

Stélka tohoto prachoulečku je zanořená v substrátu a obsahuje řasy rodu Stichococcus. Hlavičky apotécií bývají na spodní straně charakteristicky bíle ojíněné. Chaenotheca xyloxena je typickým lignikolním lišejníkem, který upřednostňuje různé typy stojícího dřeva (pahýly, vyšší pařezy, dutiny v živých stromech apod.). Vzácně se objevuje i přímo na kyselé borce stromů. Roste v různých typech lesních porostů od nížin do hor. Častější je ve starých lesích s dostatkem mrtvého dřeva. V intenzivních hospodářských porostech je vzácnější. Ve střední Evropě i v ČR se jedná o roztroušený až lokálně hojný druh (zvláště v horských lesnatých oblastech).

Tento lišejník byl popsán českých lichenologem J. Nádvorníkem. V originálním popisu se objevují i dva doklady z území ČR (Nádvorník 1934), avšak jako lektotyp byl později vybrán sběr z Ukrajinských Karpat (Tibell 1980).

Literatura: Nádvorník J. (1934): Calicieae-Studien aus der Tschechoslowakei. – Fedde, Repertorium, 34: 307–310. Tibell L. (1980): The lichen genus Chaenotheca in the Northern Hemisphere. – Symbolae Botanicae Upsalienses 23: 1–69.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Coniocybomycetes Coniocybales Coniocybaceae Chaenotheca


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 308, z toho ověřených 271. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022