Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.

prachouleček vlasatkový

Hojnější zástupce rodu, charakteristický šedou až šedozelenou, granulózní až areolkovitě šupinkovitou stélkou a často bíle ojíněnými plodnicemi. Stélka se však u některých exemplářů může rozpadat na jemné povlaky nebo být polozanořená a prakticky chybět, což někdy vede k záměnám za jiné druhy. Lišejník má poměrně širokou ekologickou amplitudu. Roste na kyselejší borce různých jehličnatých i listnatých dřevin a také na dřevě, např. torz a pahýlů. Vyskytuje se v různých typech lesních porostů, ale i na starších stromech v alejích a parkové krajině od nížin do hor. V Evropě i na našem území se jedná o široce rozšířený a poměrně častý lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 688, z toho ověřených 475. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024