Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr.

prachouleček orosený

Chaenotheca subroscida se vyznačuje šedou, jemně granulózní stélkou, obsahující trebouxioidní řasu, zelenožlutě ojíněnými plodnicemi a poměrně velkými, kulovitými askosporami. Roste na borce jehličnanů (především smrků) v jehličnatých pralesovitých porostech. Jedná se o boreo-montánní lišejník, který se v rámci Evropy hojněji vyskytuje pouze v severní části kontinentu. Ve střední Evropě je vzácný, vázaný na vyšší pohoří. Pro vědu byl tento druh popsán z polské strany Krkonoš. Z blíže neurčené lokality v Československu byl prachouleček orosený publikován L. Tibellem (Tibell 1973). Není však vyloučeno, že se jedná o sběr z území Slovenska. Ze šumavské Bučiny pak pochází sběr P. Hory z roku 1885, který je zmíněn ve výčtu dokladů nově popsaného taxonu C. phaeocephala var. subhispidula J. Nádvorníkem (Nádvorník 1942). Toto jméno bylo později označeno jako synonymum druhu C. subroscida (Tibell 1980).

Literatura: Nádvorník J. (1942): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Studia botanica čechica 5: 6–46. Tibell L. (1973): Notes on Caliciales. I. Some species from Roumania. – Svensk Botanisk Tidskrift 67: 5–8. Tibell L. (1980): The lichen genus Chaenotheca in the Northern Hemisphere. – Symbolae Botanicae Upsalienses 23: 1–69.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024