Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.

prachouleček pazderkovitý

Prachouleček poznatelný díky jemně moučnaté (leprózní) a světle zelené stélce se žlutým či modravým nádechem, která kvůli přítomnosti barbatové a obtusatové kyseliny reaguje s Pd+ žlutooranžově. Jejím typickým stanovištěm jsou zastíněná a před deštěm chráněná místa kyselé borky stromů, jakými jsou báze nebo hluboké štěrbiny. Nejčastěji se objevuje na smrcích a dubech. Vzácněji roste i na dřevě pahýlů a pařezů. Je rozšířená napříč různými typy lesů – od nížinných doubrav a lužních lesů až po horské smrčiny. Obecně preferuje starší a přirozené lesní porosty. V ČR i ve střední Evropě se vyskytuje roztroušeně, ale lokálně může být hojná. Zřejmě se jedná o částečně přehlížený lišejník, a to kvůli obvykle skrytému výskytu a časté absenci plodnic.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Coniocybomycetes Coniocybales Coniocybaceae Chaenotheca


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 197, z toho ověřených 192. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022