Chaenotheca sphaerocephala Nádv.

prachouleček kulohlavý

Lišejník s jemně granulózní stélkou, která obsahuje barbatovou a obtusatovou kyselinu (Pd+ žlutooranžově), a se zpravidla šedě ojíněnými stopkami plodnic. Druhový název lišejníku pochází od tvaru kapitula („hlavičky“, tedy vrcholové části plodnice), které má redukované excipulum. Typickým substrátem jsou plochy borky kompletně mimo dosah srážek ve skulinách a prohlubních velmi stinných bází starých smrků s výraznými náběhy kořenů (vzácně i jedlí či jiných dřevin). Může se také objevovat také na dřevě (hlavně populace na jižní polokouli; Tibell 1998). U nás byla zaznamenána také na odumřelém mechu na převislých balvanech či skalkách na reliktních stanovištích (Palice 1999, Malíček & Palice 2013).

Tento druh je široce rozšířený a je uváděn ze všech kontinentů vyjma Antarktidy (Tibell 1998). Zhruba půlstoletí však byl znám pouze z jediné lokality v Chile, odkud byl popsán českým lichenologem J. Nádvorníkem (Nádvorník 1942). Jeho rozšíření v Evropě však zatím není dostatečně známé. Prachouleček kulohlavý je evidentně vzácný, ale kvůli specifické ekologii může být částečně přehlížený. Ve střední Evropě ho lze považovat za velmi dobrý indikátor horských pralesovitých smrčin (Malíček et al. 2019), přestože je mimo ČR uváděn jen zřídka. Na našem území se objevuje především v zachovalých horských lesích na Šumavě, Králickém Sněžníku, v Hrubém Jeseníku, Krkonoších a Novohradských horách.

Literatura: Nádvorník J. (1942): Beiträge zur Kenntnis der aussereuropäischen coniocarpen Flechten. – Annales Mycologici 40: 133–139. Tibell L. (1998): Crustose mazaediate lichens and the Mycocaliciaceae in temperate South America. – Bibliotheca Lichenologica 71: 1–107. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292. Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. (2019): Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. – Biodiversity and Conservation 28: 3497–3528.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024