Helocarpon crassipes Th. Fr.

třpytka

Drobný horský lišejník s arkto-alpinským rozšířením a tmavými, na bázi zaškrcenými, téměř stopkatými apotécii s poměrně výraznou granulózní šedou stélkou. Porůstá humus, rostlinné zbytky a mechorosty obvykle ve spárách bázemi bohatých silikátů na místech přirozeného bezlesí. Část historických nálezů publikovaných z Krkonoš jako Lecidella assimilata var. infuscata (Stein 1879), v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) řazené pod jménem Micarea assimilata, ve skutečnosti patří právě druhu Helocarpon crassipes (Czarnota 2004, 2007). Jmenovitě se jedná o doklady B. Steina z vrcholových partií Sněžky a Velkého Kotle. Ve vyšších partiích Krkonoš se druh vyskytuje i nadále (Palice, nepubl.). Lišejník je udávaný také z Hrubého Jeseníku z Petrových kamenů a Studénkové hole (Vězda 1960). Recentně byl dokladovaný z Velké kotliny (Palice, nepubl.). Ověření vyžadují historické údaje z Králického Sněžníku pod jménem Lecidea assimilata f. infuscata (Kovář 1911).

Literatura: Czarnota P. (2004): New and some rare species of the genus Micarea (Micareaceae) in the lichen flora of Poland. – Polish Botanical Journal 49: 135–143. Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Kovář F. (1911): Čtvrtý příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu přírodovědného v Prostějově 13: 17–54. Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 255−270.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes Helocarpaceae Helocarpon

nejčastější synonyma:Micarea assimilata
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021