Henrica melaspora (Taylor) Savić & Tibell

bradavnice

Vzácný horský druh s bílou až šedou korovitou stélkou, černými peritecii (0,5–0,8 mm) bez stélkového pokryvu a s poměrně velkými zďovitými sporami (27–39 × 16–20 μm), zprvu bezbarvými, později tmavě hnědými. Roste na vlhkých silikátových, často vápníkem obohacených horninách (např. břidlicích) v horách poblíž hranice lesa či nad ní, ve Skandinávii obvykle na zaplavovaných skalách a kamenech podél řek a jezer. V Evropě je široce rozšířen především ve Skandinávii, dále je znám z Britských ostrovů a hor střední a jižní Evropy. Z území ČR pocházejí nálezy pouze z Krkonoš (Velká Kotelní jáma, Čertova zahrádka v Obřím dole) a Hrubého Jeseníku (Velká kotlina, Vřesová studánka, Petrovy kameny).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Henrica

nejčastější synonyma:Polyblastia melaspora

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024