Heteroplacidium compactum (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux

bradavnice celistvá

Přehlížený druh bradavnice a jediný zástupce rodu Heteroplacidium u nás. Podobný je např. běžnějšímu druhu Verrucaria macrostoma. Charakteristický je mimo jiné hnědou, areolovitou až drobně šupinkatou stélkou, zanořenými peritecii bez involukrela a drobnějšími, relativně širokými askosporami 11–18 × 8–10 μm). Někdy bývá synonymizován s velice podobným druhem H. fusculum, který se liší parazitickým růstem na lišejníku Circinaria calcarea, drobnějšími konidiemi, askosporami a strukturou dřeně (Breuss 1994, Prieto et al. 2010). Taxonomické vymezení těchto druhů vyžaduje podrobnější studium.

Roste na výslunných, vápencových nebo vápníkem bohatých silikátových skalách či na antropogenních substrátech (např. zdech), někdy také na jiných lišejnících. V Evropě se vyskytuje v teplejších oblastech od Středomoří po jižní Skandinávii. Z území ČR byl poprvé publikován až poměrně nedávno, a to z Českého krasu (Vondrák et al. 2007, jako Verrucaria compacta). Později přibyly nálezy z Českolipska, NP Podyjí, Moravského krasu a Křivoklátska. Pravděpodobně bude u nás hojnější, ale přehlížený.

Literatura: Breuss O. (1994): Über einige wenig bekannte Verrucaria-Arten (Lichenes, Verrucariaceae). – Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 3: 15–20. Prieto M., Aragón G. & Martínez I. (2010): The genus Catapyrenium s. lat. ( Verrucariaceae) in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. – Lichenologist 42: 637–684. Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová Š., Breuss O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy Lichens, Lichenicolous and other allied Fungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. ‒ Bryonora 40: 31‒40.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Heteroplacidium

nejčastější synonyma:Verrucaria compacta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024