Hymenelia similis (A. Massal.) M. Choisy

Vzácný druh s endolitickou až tenkou, korovitou bílou stélkou, která obsahuje trebouxioidní řasu. Od H. prevostii se liší především víceméně přisedlými apotecii se zřetelným, bílým až šedým okrajem. Roste na zastíněných vlhkých příkrých vápencových skalách především v horách. Na vhodných stanovištích sestupuje i do nižších poloh. V Evropě je H. similis rozšířena od mírného pásu po hory Středomoří. Z našeho území pochází jediný historický údaj z Kotouče u Štramberka (Suza 1921). Současné rozšíření není známé.

Literatura: Suza J. (1921): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 3: 1–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae HymeneliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024