Ionaspis ceracea (Arnold) Hafellner & Türk

misničkovka vosková

Nenápadný a přehlížený druh s tenkou, šedobílou, špinavě žlutavou až hnědou stélkou, která obsahuje jako fotobionta trebouxioidní řasu. Apotecia má drobná, zanořená, do 0,5 mm v průměru. Jedná se o pionýrský druh rostoucí na silikátových kamenech, případně bázích skal, včetně antropogenních stanovišť. V Evropě je rozšířen od boreálních po submediteránní oblasti. Z našeho území pochází jen několik údajů z 20. století, např. ze Železných hor od Vápenného Podola. Aktuálně byl nalezen na andezitových kamenech lesního prostředí rezervace Velká Pleš na Křivoklátsku (Malíček, nepubl.).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae Ionaspis


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023