Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni

misničkovka jezerní

Vzácnější obojživelný lišejník s hladkou, narůžovělou, béžovou až oranžovou stélkou a zanořenými apotecii, většinou tmavšími než stélka. Od podobného druhu I. odora se liší mimo jiné fotobiontem rodu Asterochloris, absencí olivového zbarvení v apoteciích, většími rozměry hymenia a spor.

Roste na zaplavovaných silikátových kamenech a skalách na březích potoků a řek s čistou vodou, především na horních tocích ve vyšších polohách, v severní Evropě také na březích jezer. Místy může tvořit dominantu a je charakteristickým druhem společenstev obojživelných lišejníků na silikátech. V Evropě je široce rozšířen od arktických oblastí po horské oblasti submediteránnu. Na našem území se vyskytuje převážně v pohraničních pohořích, zatímco ve vnitrozemí je vzácný.

Je zajímavostí, že z Obřího dolu v Krkonoších byl popsán druh Ionaspis hyalocarpa, zároveň spolu s varietou colorata (Eitner 1911). Oba tyto taxony jsou v současnosti považovány za synonyma I. lacustris.

Literatura: Eitner E. (1911): Dritten Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 88: 20–60.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae IonaspisČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 66, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024