Ionaspis obtecta (Vain.) R. Sant.

misničkovka

Vzácný a poměrně nápadný lišejník lišící se od podobného běžnějšího druhu I. lacustris tmavší, okrově hnědavou až načervenalou stélkou, částečně vystupujícími, tmavšími apotecii, amyloidní dření a především ekologií. Roste na exponovaných silikátových a vyvřelých skalách, často bohatých na železo. V Evropě je široce rozšířen, ale výskyt je dosti řídký. V ČR byl nalezen až v roce 2020 (Vondrák et al. 2022), a to překvapivě nezávisle na sobě hned na čtyřech lokalitách – Křivoklátsko (NPR Týřov, PR Lípa), Lužické hory (Malý Stožec) a Šumava (údolí Blanice).

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae IonaspisČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024