Ionaspis odora (Ach.) Th. Fr. ex Stein

misničkovka vonná

Obojživelný, korovitý lišejník podobný hojnějšímu druhu I. lacustris, od kterého se liší mimo jiné fotobiontem rodu Trentepohlia, přítomností olivového zbarvení a fialové reakce s KOH v epihymeniu, a menšími rozměry hymenia a spor. Typicky tvoří tenké, bělavé až růžové povlaky, které mohou zvláště ve vlhkém stavu snadno unikat pozornosti. Stélka je však značně variabilní a může být i poměrně silná a žlutohnědá.

Roste na zaplavovaných tvrdých silikátových kamenech a skalách v horských potocích. V Evropě má převážně arkto-alpinské rozšíření. Rámci střední Evropy jsou těžištěm rozšíření Alpy (Thüs & Schultz 2009). V ČR je znám historicky i recentně pouze z Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Je zajímavostí, že z horního toku Bílého Labe, Úpy a polské Lomniczky v Krkonoších popsal Eitner (1911) druh Ionaspis obscura, dnes synonymizovaný s I. odora.

Literatura: Eitner E. (1911): Eitner E. (1911): Dritten Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 88: 20–60. Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora Von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae IonaspisČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024