Ionaspis suaveolens (Fr.) Th. Fr. ex Stein

misničkovka

Vzácný obojživelný lišejník se žlutavě hnědou (kolem apotecií tmavší), rozpraskaně areolkovitou, korovitou stélkou a černými zanořenými apotecii. Fotobiontem je řasa rodu Trentepohlia. Roste na dlouhodobě vlhkých až smáčených, tvrdých, silikátových skalách a kamenech. Jedná se o horský až vysokohorský druh, v rámci Evropy s arkto-alpinským rozšířením. Na našem území je historicky znám pouze z hory Kotel a snad i z Vysokého kola (viz dále) v Krkonoších. Aktuální údaje chybějí. Je zajímavostí, že z Vysokého kola v Krkonoších byl popsán druh I. fuscoclavata (Eitner 1911), který je v současné době považován za synonymum I. suaveolens. Autor popisu však nespecifikoval, zda druh sbíral na české nebo polské straně této hraniční hory.

Literatura: Eitner E. (1911): Eitner E. (1911): Dritten Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 88: 20–60.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae IonaspisČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024