Tremolecia atrata (Ach.) Hertel

misničkovka černá

Zástupce tzv. ferrofilních lišejníků, tj. druhů vázaných na kyselé horniny s vyšším obsahem železa, které mají často nápadně oranžové až rezavé zabarvení stélky. Vzhledově se podobá mapovníku Rhizocarpon oederi, který má také nápadně zbarvené, v mozaikách mezi jinými lišejníky černým prothallem ohraničené stélky. Mapovník má však při bližším pohledu jinak utvářená a více strukturovaná apotecia s členěným okrajem a někdy i centrálním pupkem. Tremolecia atrata má naproti tomu celistvý okraj a výrazně prohloubený střed plodnic.

Jedná se o kosmopolitně rozšířený lišejník upřednostňující otevřená, nepříliš suchá stanoviště vyšších poloh. Na našem území se jedná o vzácný druh rozšířený hlavně v horských oblastech. Hojný je ve vrcholových partiích Krkonoš, kde se nejčastěji objevuje na zpravidla menších, na zemi ležících silikátových kamenech, které většinou nejeví žádné známky obohacení železem.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Hymeneliales Hymeneliaceae Tremolecia

nejčastější synonyma:Lecidea dicksonii auct.

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024