Biatorella fossarum (Dufour ex Fr.) Th.Fr.

biatorela

Málo známý terikolní zástupce rodu, rostoucí na obnažené vápnité zemi. Z ČR pochází pouze historický údaj o výskytu tohoto druhu z Olomoucka, kde ho sbíral R. Picbauer ve vápencového lomu u Grygova (Kovář 1911). Později již nebyl tento výskyt ověřen. V katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) a pozdějších národních seznamech (Liška et al. 2008, Liška & Palice 2010) je tento taxon mylně vztahovaný ke jménu B. hemisphaerica. Tento blízce příbuzný, vysokohorský terikolní taxon se v ČR pravděpodobně vůbec nevyskytuje.

Literatura: Kovář F. (1911): Čtvrtý příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu Přírodovědců v Prostějově 13: 17–54.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Biatorellaceae BiatorellaČervený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024