Biatorella germanica A. Massal. ex Körb.

biatorela německá

Vzácný a málo známý taxon zastíněných a vlhkých vápenců. Z ČR je dokumentovaný pouze ze dvou lokalit ve východních Sudetech: z historického sběru F. Kováře z roku 1909 z Tvarožných děr pod Králickým Sněžníkem (Kovář 1911) a recentního nálezu A. Guttové a V. Orthové z roku 2004 od jeskyně Na Pomezí v Rychlebských horách (Halda 2008).

Literatura: Kovář F. (1911): Čtvrtý příspěvek ku květeně lišejníků moravských (Vierter Beitrag zur Flechtenflora Mährens). – Věstník Klubu Přírodovědců v Prostějově 13: 17–54. Halda J. P. (2008): Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku. – Acta musei richnoviensis 15: 43–84.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Biatorellaceae Biatorella


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023