Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy

strupka lasturnatá

Strupka lasturnatá se vyznačuje charakteristickou hnědou až šedohnědou, šupinatou stélkou. Šupiny jsou v ideálním případě umístěny jako tašky na střeše a při spodním okraji jsou sorediózní. Kvůli obsahu gyroforové kyseliny reagují s chlorovým vápnem (C+) červeně. Černá až modročerná apotecia se tvoří poměrně vzácně, avšak askospory v nich zpravidla chybějí.

Patří k vůbec nejhojnějším acidofilním epifytům ve střední Evropě. Roste na jehličnanech, listnatých dřevinách s kyselou borkou, ale také na dřevě a občas i na vertikálních silikátových skalách. Rozšířen je od nížin do hor po celém území ČR.

Záměny strupky lasturnaté připadají v úvahu za zástupce rodu Xylopsora (jiný tvar šupin a C-) nebo vzácný druh ohořelého dřeva – Carbonicola anthracophila (Pd-).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Ophioparmaceae HypocenomyceČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2130, z toho ověřených 1294. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024