Ophioparma ventosa (L.) Norman

krevnatec věterní

Krevnatec věterní je horský, arkto-boreální korovitý lišejník otevřenějších silikátových skalních výchozů a rozsáhlejších balvanitých sutí. Jak napovídá jeho latinské i české jméno, vyskytuje se typicky na otevřených, poměrně nehostinných stanovištích („s větrem ošlehávanými“) exponovanými skalami či balvany (neobvyklý však také není výskyt na více chráněných stanovištích). Díky krvavě červeným apoteciím se jedná v terénu o jeden z nejsnáze poznatelných korovitých skalních lišejníků u nás. Tento druh však vždy není tolik nápadný a často roste i jako sterilní v mozaice s jinými korovitými lišejníky, a pak může snadno uniknout pozornosti. V některých oblastech tak možná ještě teprve čeká na své objevení. V České republice existuje celá řada lokalit především z našich nejvyšších pohoří (Krkonoše, Jizerské a Krušné hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Šumava; Vězda & Liška 1999). Nedávno byl krevnatec překvapivě objeven v nízké nadmořské výšce (516 m n.m.) na kyselých vulkanitech v sutích na Ralsku (Malíček & Vondrák 2018).

Literatura: Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České republiky. – Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, Průhonice. Malíček J. & Vondrák J. (2018): Lišejníky chráněných území Ralsko a Vranovské skály (severní Čechy). – Bryonora 62: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Ophioparmaceae OphioparmaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024