Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg

Sorediózní a prakticky vždy sterilní druh, který na našem území výrazně preferuje bukové lesy. Jeho oblíbeným stanovištěm je hladká borka na kmenech buků. Toleruje i větší zastínění a vyhýbá se eutrofizovaným místům. Z hlediska zachovalosti lesa není příliš vybíravý a roste v hospodářských i pralesovitých porostech. V ČR je hojným druhem podhorských a horských lesů. S výjimkou jižní části kontinentu je široce rozšířený i v Evropě. Bez analýzy sekundárních metabolitů hrozí záměna s několika dalšími podobnými druhy, např. s Fuscidea pusilla.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Ropalosporaceae RopalosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 305, z toho ověřených 262. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024