Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey

pupkovka korovitá

Arkto-alpinská pupkovka, charakteristická hladkou, šedou až žlutavě hnědou stélkou, která tvoří početná apotécia s typickým středovým „knoflíkem“. Roste na kyselých silikátových skalách, a to často na osluněných vertikálních plochách, kde při dešti stéká voda. V Evropě je tento druh široce rozšířen hlavně v severní části kontinentu a v horských celcích. Ve střední Evropě je hojnější pouze v Alpách a Tatrách, jinak se objevuje velmi výjimečně. Historicky byl na našem území druh spolehlivě doložen pouze z několika lokalit v Krkonoších (Labský důl, Obří důl, Sněžka). S otazníkem pak zůstávají doklady z 19. století z Prahy (Divoká Šárka, Podbaba). Recentní údaje pocházejí z karu Plešného jezera na Šumavě (Palice 1996) a Labského dolu (Halda et al. 2016).

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152. Palice Z. (1996): Lišejníky karů Černého a Plešného jezera na Šumavě. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha]. Halda J., Kučera J. & Koval Š. (2016): Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. – Vrchlabí: Správa KRNAP.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024