Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby

pupkovka válcovitá

Šedá pupkovka, snadno poznatelná dle početných černých cílií a hojných apotécií. Patří k nejvariabilnějším zástupcům rodu. Kvůli tomu byla popsána řada variet. Jejím stanovištěm jsou kyselé silikátové skály a kameny v horských a boreálních oblastech. Preferuje přirozené, horizontální a mírně nakloněné substráty a toleruje i extrémní, větru a mrazu exponovaná místa. V Evropě i v ČR patří k nejhojnějším zástupcům rodu. Na našem území je hojná v našich nejvyšších pohoří. Vzácněji sestupuje i do středních a podhorských oblastí, kde se objevuje typicky na chladných, severně exponovaných sutích.

Relativně nedávno byl z polských Karpat popsán podobný druh, U. maculata (Krzewicka et al. 2009), který by se teoreticky mohl vyskytovat i na našem území. Liší se šedohnědou stélkou s bílými skvrnami při okrajích, méně početnými cíliemi a přisedlými apotécii.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152. Krzewicka B., García M. A., Johansen S. D., Sancho L. G. & Martín M. P. (2009): Morphological and nuclear ribosomal DNA data support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota) from Europe. – Lichenologist 41: 631–648.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 118, z toho ověřených 58. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024