Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

pupkovka osmahlá

Jediný náš zástupce rodu, který tvoří izidiózní stélky. Tato hnědá pupkovka roste na kyselých silikátech, na světlých stanovištích, avšak primárně v mikroklimaticky vlhkých biotopech. Těmi mohou být báze skal a kamenů, okolí vodních toků a nízké kameny nebo výchozy, na nichž dlouho leží sněhová pokrývka. V Evropě patří k nejhojnějším zástupcům rodu. Těžištěm rozšíření jsou horské a boreální oblasti. V ČR se hojně objevuje v podhorských a horských polohách. Ojedinělé jsou výskyty v nižších a středních nadmořských výškách.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 146, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024