Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm.

pupkovka srstnatá

Pupkovka srstnatá je typická tvorbou sekundárních sorédií, tzv. parasorédií, na povrchu stélky a světlou spodinou s početnými rhizinami. Patří k typickým obyvatelům kolmých, kyselých i bazických silikátů a vulkanitů, kde upřednostňuje osluněné až částečně zastíněné přirozené skalní výchozy. Výjimečně se objevuje i na borce stromů, např. v bezprostřední blízkosti skal. Umbilicaria hirsuta patří v Evropě k nejhojnějším zástupcům rodu. Obecně je považována spíš za horský druh a roste např. i ve vrcholové části Sněžky, avšak většina lokalit z našeho území pochází z nižších a středních poloh. Typickými stanovišti jsou říční údolí nebo vulkanické kopce.

Na našem území se mohou hypoteticky vyskytovat dva podobné taxony. Jeden z nich byl v minulosti od nás dokonce i uváděný (atlantsky laděný druh U. grisea), ale na základě rozsáhlé revize dokladů byl jeho výskyt v ČR zpochybněn (Lisická 1980). Velmi podobným druhem je pak schizidie tvořící pupkovka U. freyi, zasahující i do jižních Alp.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152. Codogno M., Poelt J. & Puntillo D. (1989): Umbilicaria freyi spec. nova und der Formenkreis von Umbilicaria hirsuta in Europa (Lichenes, Umbilicariaceae). – Plant Systematics and Evolution 165: 55–69.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 268, z toho ověřených 150. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024