Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm.

pupkovka severská

Poměrně ozdobná, často plodná pupkovka s kaštanově hnědou, lysou a nápadně zvrásnělou políčkovanou stélkou. Tento horský druh roste nejčastěji na kyselých silikátových kamenech na chladných otevřených sutích. Porůstá obvykle exponované plochy skal a balvanů. V Evropě je rozšířen v severní části kontinentu a v horských celcích. Na našem území patří k vzácnějším lišejníkům. Mimo horské oblasti se vzácně objevuje i ve středních polohách na rozsáhlejších exponovaných sutích (např. Brdy, Ralsko).

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 48, z toho ověřených 26. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024