Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn.

pupkovka Nylanderova

Hnědá až šedohnědá pupkovka se zvrásnělou stélkou, podobná druhu U. hyperborea, od něhož se liší zejména černou spodní stranou a přítomností thallokonidií. Pupkovna Nylanderova se vyskytuje na silikátových a vulkanických balvanech a skalách, především na vlhčích stanovištích. Objevuje se na vrcholcích skal i na kolmých plochách, často místech obohacených živinami. Roste typicky ve vysokohorských polohách, ale z našeho území je známa hlavně z montánního a submontánního stupně. V ČR patří k vzácným druhům a byla nalezena celkově na méně než deseti lokalitách. Ve střední Evropě je hojnější v Alpách a Karpatech.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024