Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti

terčovka smrková

Vzácný horský druh připomínající běžnou terčovku H. physodes, od které se liší na okrajích výrazně nahnědlou stélkou a hlavičkovitými sorály na postranních lalocích. Jedná se o lišejník s cirkumpolárním rozšířením v boreální zóně a horách severní polokoule. Vyskytuje se ale také v Jižní Americe a východní Africe. Ve střední Evropě je častá např. v Alpách. Roste na kyselé borce hlavně jehličnatých dřevin v horských smrkových a rašelinných lesích s optimem při horní hranici lesa. Příležitostně ji můžeme nalézt také na dřevě a silikátových skalách. Na našem území je velmi vzácná, známá pouze ze Šumavy, Krkonoš, Českomoravské vysočiny (historicky; Liška & Pišút 1995) a ojedinělého nálezu na trnce v podhůří Doupovských hor.

Literatura: Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. – Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae HypogymniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024