Hypogymnia farinacea Zopf

terčovka pomoučená

Lišejník charakteristický oproti jiným našim zástupcům rodu přítomností sorálů na ploše laloků, místo na jejich koncích, a zpravidla velkými stélkami. Celkový areál zahrnuje západní Eurasii, západ Severní Ameriky a východní Afriku. V Evropě je široce rozšířen v boreálních a horských oblastech, kde roste na kyselé borce jehličnatých i listnatých dřevin, vzácně i na dřevě a skalách. V ČR ho můžeme nalézt především v horských lesích, kde je lokálně hojný. Jednotlivě se objevuje i v nižších polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Hypogymnia


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 258, z toho ověřených 207. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023