Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

terčovka bublinatá

Terčovka bublinatá je asi nejhojnějším makrolišejníkem na našem území, což mimo jiné ukazuje i nejvyšší počet údajů ze všech lišejníků v tomto atlasu. Charakteristické jsou její rtovité sorály na koncích laloků, které se však nemusí vždy tvořit. Jedná se o euryekní acidofilní druh s holarktickým rozšířením, který je schopný růst na velmi široké škále stanovišť. Vyhýbá se pouze velmi silně znečištěným, eutrofizovaným či příliš okyseleným místům. Najdeme ho běžně na kyselé borce listnatých a jehličnatých dřevin, především na větvích. Často přechází také na dřevo, mechy i silikátové skály. Na našem území roste hojně od nížin do hor.

Morfologicky se jedná o velmi variabilní druh s množstvím popsaných forem. Některé extrémní typy nebo málo vyvinuté exempláře mohou být zaměnitelné i za jiné zástupce rodu. Morfotypy s odstávajícími, podlouhlými a málo větvenými laloky (forma vittatoides) se podobají vzácnému druhu H. vittata, od kterého se spolehlivě odliší chemicky, pozitivní reakcí dřeně s K a Pd. Pravidelně větvené, více přitisklé růžicovité typy s černě lemovanými okraji laloků, které jsou zespodu místy perforované, mohou připomínat další vzácný druh, H. incurvoides Rassadina. Tento pozapomenutý taxon, popsaný v 60. letech minulého století ze severního Ruska, byl znovuobjevený pro Evropu poměrně nedávno ve Skandinávii (McCune et al. 2007). Jeho přítomnost v zachovalých horských lesnatých oblastech střední Evropy nelze vyloučit.

Literatura: McCune B., Tønsberg T. & Ahti T. (2007): Hypogymnia incurvoides new to Scandinavia and the Appalachian Mountains. – Graphis Scripta 19: 10–12.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae HypogymniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3730, z toho ověřených 1925. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024