Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.

terčovka rourkatá

Druh s podobným rozšířením a ekologií jako H. physodes, a také jeho častý společník. Je však o něco citlivější k znečištění ovzduší, vlhkomilnější, a tudíž i celkově vzácnější. Od terčovky bublinaté se liší hlavičkovitými sorály na koncích laloků a víceméně keříčkovitou stélkou. Typicky ho najdeme na tenkých větvích různých dřevin na světlých stanovištích v lesích i mimo ně. Častý je např. na křovinách ve společenstvech s druhem Xanthoria polycarpa. V ČR je hojný po celém území od nížin do hor, avšak zpravidla netvoří dominantu epifytických společenstev jako např. jeho doprovodné druhy H. physodes a Parmelia sulcata.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae HypogymniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 818, z toho ověřených 680. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024