Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

terčovka páskovaná

U nás vzácná, cirkumboreálně-montánní terčovka podobná obecné H. physodes. Liší se od ní drobnými morfologickými rozdíly – protáhlejšími převislými laloky s vyčnívající černou spodní stranou, přítomností krátkých boční laloků a negativní reakcí dřeně s K a Pd. Najdeme ji většinou na mechatých kmenech jehličnatých i listnatých stromů v zachovalých horských lesích, vzácněji také na mechatých silikátových skalách. Recentně je v ČR známa pouze ze Šumavy (více lokalit), Novohradských hor (NPR Žofínský prales) a Hrubého Jeseníku (NPR Praděd, Šerák-Keprník). V minulosti byla více rozšířena i v dalších horských oblastech a vzácněji dokonce také v nižších polohách, odkud zmizela vlivem kyselých dešťů a se sílící intenzifikací zemědělství a lesního hospodaření.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae HypogymniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 45, z toho ověřených 45. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024