Immersaria cupreoatra (Nyl.) Calat. & Rambold

Arkto-alpinský druh rostoucí na silikátových skalách v horách. Od I. athroocarpa se liší např. obsahem kyseliny gyroforové a v mládí růstem na zástupcích rodu Buellia. Recentně byl zkombinován do nového rodu Lecaimmeria (Xie et al. 2022). Z našeho území byly k tomuto taxonu s určitou mírnou nejistotou přiřazeny nálezy z Týřovických skal na Křivoklátsku (Vondrák et al. 2022). Mohou však náležet i k jinému druhu, jak naznačuje odlišná ekologie a chemismus (obsah neznámé látky).

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181. Xie C.-M., Wang L.-S., Zhao Z.-T., Zhang Y.-Y., Wang X.-Y. & Zhang L.-L. (2022): Revision of Immersaria and a new lecanorine genus in Lecideaceae (lichenised Ascomycota, Lecanoromycetes). – MycoKeys 87: 99–132.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae ImmersariaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024