Koerberiella wimmeriana (Körb.) Stein

šálečka Wimmerova

Korovitý, velmi variabilní lišejník z příbuzenstva rodu Porpidia, ale s plodnicemi se stélkovým okrajem, jejichž tvorba je však vzácná. Obvykle tvoří rozsáhlé světlé sterilní povlaky připomínající některé zástupce široce pojímaných rodů Aspicilia nebo Rimularia, od kterých se dá spolehlivě rozpoznat např. přítomností dominující neznámé chemické látky, doprovázené stopami gyroforové kyseliny a příbuzných substancí. Nápadné jsou zejména formy tohoto druhu tvořící povlaky s okem viditelnými, téměř kulovitými isidiemi a modravou prvostélkou (prothallem). Isidie však mohou u některých stádií či populací zcela chybět.

Tento horský druh porůstá víceméně trvale vlhké, periodicky zaplavované silikátové skalky a balvany bohaté na minerály, např. v dostřikové zóně potoků, na prameništích nebo skalách s průsakem vody v karových stěnách. V ČR se jedná o vzácný druh známý pouze z několika lokalit v krkonošských a jesenických karech.

Zajímavostí je výskyt druhově specifické, relativně nápadné parasymbiotické houby Sagediopsis aquatica. Ta byla pod jménem Gongylia aquatica popsána omylem jako lišejník přímo z našeho území, a to z karu Velkého kotle v Krkonoších (Stein 1873).

Literatura: Stein B. (1873): Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens III. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cultur 50: 167–173. Rambold G., Hertel H. & Triebel D. (1990): Koerberiella wimmeriana (Lecanorales, Porpidiaceae) and its lichenicolous fungi. – Lichenologist 22: 225–240. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae KoerberiellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024