Karstenia rhopaloides (Sacc.) Baral

Nenápadná houba (možná pololišejník) vnějším vzhledem připomínající druh Ramonia chrysophaea auct., od které se liší například tvarem a velikostí spor, které jsou širší a mají menší počet sept. Donedávna byla tato houba často udávána pod jménem Ramonia interjecta, a to zvláště z území ČR. Jde o poměrně častý druh ruderálních stanovišť i přirozených biotopů s výskytem bezů. Je vázán na borku bezu černého či hroznatého a jen velmi vzácně přechází na jiné dřeviny (např. vrby). Vyskytuje se od nížin až po nižší horské oblasti patrně po celém území ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Karstenia

nejčastější synonyma:Ramonia interjecta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024