Thelopsis flaveola Arnold

Nenápadný epifytický mikrolišejník se zanořenými, bledými, žlutavě až okrově zbarvenými plodnicemi, dobře poznatelný mikroskopicky díky stovkám drobných halonátních askospor ve vřeckách. Druh je zajímavý dvěma různými preferovanými typy stanovišť. Vyskytuje se jednak na keřích v subalpínském pásmu, na místech s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou nad horní hranicí lesa, a pak v pralesovitých porostech, kde porůstá vlhkou, zvětralou, úživnou borku listnáčů, zejména buků (Vězda 1968). Na druhém typu stanovišť je od nás známý z několika míst ze Šumavy, kde byl objeven teprve nedávno (Palice 1999). V celé střední Evropě se jedná o vzácný lišejník.

Literatura: Vězda A. (1968): Taxonomische Revision der Gattung Thelopsis Nyl. (Lichenisierte Fungi). – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 3: 363–406. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae ThelopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024