Thelopsis melathelia Nyl.

Arkto-alpinský druh lišejníku inkrustující odumírající mechorosty na vápnitých skalách. U nás je tento lišejník, charakteristický černými hruškovitými peritecii a stélkou zbarvující mechorosty a detritus dočervena, velmi vzácný. Je známý pouze z několika lokalit s výskytem vápnitých fylitů nad horní hranicí lesa (Velká kotlina, Jelení hřbet, Studénková hole) v Hrubém Jeseníku (Vězda 1968), kde byl potvrzen i během recentních průzkumů.

Literatura: Vězda A. (1968): Taxonomische Revision der Gattung Thelopsis Nyl. (Lichenisierte Fungi). – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 3: 363–406.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae ThelopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024