Thelopsis rubella Nyl.

Vzácně nacházený, nenápadný mikrolišejník s červenohnědými peritecii a se specifickými ekologickými nároky. Ve střední Evropě se zpravidla vyskytuje na zvětralé vlhké borce starých odumírajících buků či na jejich torzech, vzácněji pak také na starých dubech a jiných listnáčích, výjimečně i na starých jehličnanech. Obvykle se vyskytuje v pralesovitých porostech, ale může být nalezen i v mladších lesích s ponechanými starými stromy. Hojnější je v souvislejších, kontinuálních lesních komplexech, např. v karpatských bučinách. Atypický je pak výskyt na zastíněných hadcových skalách. Historicky byl tento druh v České republice nalezen v Bílých Karpatech a Brdech (Vězda 1968). Současné údaje pocházejí ze Šumavy, Novohradských hor, Blanského lesa, od Hluboké nad Vltavou, z Třebíčska, Moravského krasu, Slavkovském lesa a Beskyd. Ve všech zaznamenaných případech byl Thelopsis rubella zjištěn na jediném nebo několika málo stromech.

Literatura: Vězda A. (1968): Taxonomische Revision der Gattung Thelopsis Nyl. (Lichenisierte Fungi). – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 3: 363–406.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae ThelopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024