Dictyocatenulata alba Finley & E.F. Morris

Tento stěží zaměnitelný lišejník patří mezi tzv. synnematální hyfomycety, tj. nepohlavní stádia houby vyskytující se ve formě anamorfy. Charakteristická jsou stopkatá bílá synnemata, z jejichž vrcholů se uvolňují konidie. Synnemata se typicky vyskytují na stinných bázích a kořenových nábězích buků a javorů klenů ve starých bukových porostech. Rostou často v místech, kde (alespoň na první pohled) žádné další lišejníky nejsou. Dictyocatenulata alba bývá hojná i na mladých stromech. Typickými stanovišti jsou pralesovité porosty se stále vlhkým mikroklimatem a okolí lesních potoků. Z našeho území jsou ale známé i bohaté populace z mladších hospodářských lesů. Lišejník je rozšířený po celé severní polokouli. V Evropě i na našem území je ale řídce uváděný a známý poměrně krátkou dobu (Diederich et al 2008). V ČR se vyskytuje ve většině našich vyšších pohoří a dokonce byl vzácně nalezen i v zachovalých lesních rezervacích ve vnitrozemí (např. ve Žďárských vrších).

Literatura: Diederich P., Palice Z. & Ertz D. (2008): Cheiromycina ananas is a synonym of Dictyocatenulata alba, a widespread, lichenized, synnematous hyphomycete herewith reported as new for Europe. – Sauteria 15: 205–214.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes Dictyocatenulata


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 56, z toho ověřených 55. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022